Bråcket & Fia

6 månader gamla behöer ett em med både inne och möjlighet att kunna vara ute.

Sociala katter och vana vid barn.

Har nu fått nytt hem