Charlie

kommer från samma dödsbo och har ett nytt hem redan han är övergosig och kelar med allt.