Emil

Emil – hane, full av gos och hyss, finns i jourhem.