Gideon

Orange herre (den till vänster)  född 22/9 mamma Glimra

Finns i jourhem

På bilden ser ni Gideon, Glimra och Garfield