Nicolina

Nina är tyvärr avliden pga av riktigt dålig njurfunktion så hon har fått somna in.

Nicolina är bruntabbyn som ligger bakom.

Båda kom från samma ställe f 2018.

Försiktiga men social. Finns i jourhem