Okastrerad Hane

Upphittad vid Ålleberg. Ganska mager.

Han har nu fått nytt hem.