Oskar

Har blivit matat ca ett år sen skulle dom flytta och han fick inte följa med. så han kom hit och  nu är han havt tam  måste alltid fräsa lite han behöver få ett hem där han få gå ut och in. Inga småbarn.