Sigrid

Sigrid Hona på två år, van vid att vara ute. Finns i jourhem.