Skorpan

Skorpan hona?? Kort svans född vecka 16 Finns i Jourhem. Hundvan.