Sol

Sol den sista därifrån  vill så gärna men är blygare  behöver få känna trygghet och kärlek  född december 2021