Sally

Stina – hona, född juni 2016. Finns i jourhem.