Sweetie

Hona – på 1,5 år. Ej innekatt mycket kelig och mysig.