Tessla

föddes utomhus och tog tid att bli hanterbar hon fick ett nytt hem och det fungerade jättebra.