Zelda

kommer från tippen hon var ca 4 veckor  och ensam  hon är i jourhem nu och blir nog kvar där  hos dom.