Buster

kommer från samma hem som Svante men är räddare och mycket försiktig han behöver mycket tid  ev ett stall